Shop lưu niệm Ân Điển

Tại Shop, nhân viên người khuyết tật tại Công ty có cơ hội được học thiết kế hoặc sản xuất phần lớn các sản phẩm lưu niệm. Các sản phẩm khác cũng được trưng bày và bán đề giúp Công ty chúng tôi đạt được mục tiêu phát triển bền vững của dự án. Quí vị có thể mua và quảng cáo cho những người khác biết về chúng tôi, là quí vị đang giúp đỡ cho Công ty Ân Điển.

product2
P1140948
products
P1140949

Nhu cầu

Chúng tôi cần hỗ trợ về tài chính để có thể trang bị các trang thiết bị cần thiết để nhân viên, học viên người khuyết tật sản xuất được nhiều sản phẩm tốt và đẹp hơn để giúp dự án phát triển bền vững. Mọi thắc mắc, xin vui long liên hệ:info@companyofgrace.com