Chương trình từ thiện

 

Mỗi năm, chúng tôi quyên góp tiền gây quỹ và tổ chức các chương trình từ thiện để giúp đỡ cộng đồng địa phương

Nhu cầu

Gây qũy và tình nguyện để chung tay tổ chức các chương trình này được thành công.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: info@companyofgrace.com