Đôi nét về cuộc đời của người sáng lập

Anh Hòa từng là một trẻ em mồ côi trong thời chiến tranh. Anh bị sốt bại liệt và phải đi lại bằng xe lăn. Sau khi được nhận làm con nuôi và sống ở nước ngoài, anh đã quyết định quay trở lại Việt Nam để giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh. Anh sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 1998.

Anh Hòa đặc biệt quan tâm và muốn giúp đỡ những trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Anh nhận ra rằng trong khi người khuyết tật nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết hiện tại nhưng chưa có những hỗ trợ cho tương lai. Ngày nay, một nhóm người khuyết tật đang quản lý dự án này một cách thành công.

Peter Hoa Stone

Mục đích

Công ty Ân Điển chúng tôi mong muốn giúp đỡ trẻ em khuyết tật có một tương lai tươi sáng hơn, bằng những hỗ trợ, dịch vụ cần thiết cho cộng đồng.

Những dịch vụ này bao gồm: vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, giáo dục cơ bản và hướng nghiệp dạy nghề với mục tiêu giúp đỡ trẻ em thiếu may mắn và người khuyết tật phát triển khả năng, có thể sống tự lập và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Mục tiêu: Mục tiêu đến năm 2015:

  1. 100% tự chủ tài chính

  2. 100% người khuyết tật quản lý.