P. Trẻ em

Trẻ em khuyết tật vận động từ 3 đến 10 tuổi được nhận vào chăm sóc tại phòng trẻ em của cơ sở chúng tôi. Chúng tôi cung cấp phòng chăm sóc, giáo dục mầm non, vật lý trị liệu, tiếng Anh và vi tính, các hoạt động, trò chơi kích thích não cho trẻ em để các em có được cơ hội tốt nhất trong tương lai. Khi các em lớn lên có thể hòa nhập cộng đồng, sống và làm việc như những người bình thường khác. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là cách tốt nhất để “bẻ gãy vòng xoay đói nghèo” của những trẻ em khuyết tật và kém may mắn ở Việt Nam.

Cơ sở Ân Điển 3

Nhu cầu

Đồ chơi kích thích trí tuệ, dụng cụ vật lý trị liệu cho trẻ em bị khuyết tật vận động. Chúng tôi đang tìm kiếm giáo viên mầm non, đặc biệt giáo viên có kinh nghiệm và nghiệp vụ để chăm sóc trẻ em khuyết tật vận động. Mỗi trẻ em rất cần được sự hỗ trợ về tài chính để các em được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất, được cơ hội phẫu thuật và những nhu cầu cần thiết khác để các em có cơ hội phát triển tốt nhất. Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: info@companyofgrace.com