Lớp học

Hiện tại, chúng tôi thường xuyên có các lớp tiếng Anh và vi tính, lớp năng khiếu vẽ, kỹ năng mềm, các lớp huấn luyện có tính thực tế cao cho nhân viên khuyết tật và tình nguyện viên của chúng tôi.

Nhu cầu

Chúng tôi luôn cần các tình nguyện viên quốc tế/giáo viên dạy tiếng Chúng tôi cung cấp các lớp học miễn phí cho người khuyết tật và chúng tôi cũng phải thuê giáo viên người Việt, vì vậy chúng tôi cần kinh phí để duy trì các lớp học nói trên.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: info@companyofgrace.com