Chương trình từ thiện

Mỗi năm, chúng tôi quyên góp tiền gây quỹ và tổ chức các chương trình từ thiện để giúp đỡ cộng đồng địa phương.

class-300x256
shop-300x200
staff-300x225
group-300x225
DSC_6673
Cơ sở Ân Điển 3

Nhu cầu

Gây quỹ và tình nguyện để chung tay tổ chức các chương trình này được thành công.

Ngày Tình nguyện viên

Chương trình gây quỹ từ thiện

CACET

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: info@companyofgrace.com.vn